Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Tájékoztató a vaspöri szennyvízrendszer díjszabásáról

Tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy Vaspör, Hagyárosbörönd és Ozmánbük települések víziközmű-szolgáltatási díj kapcsán határozatot hozott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal határozatával elfogadta Vaspör, Hagyárosbörönd és Ozmánbük településeken alkalmazható szennyvízelvezetési és - tisztítási díjakat és alapdíjakat. A határozat 30 napos határidővel történő jogerőre emelkedésével - várhatóan 2015.05.01-től - számláinkon már feltüntetjük a szennyvízelvezetési és - tisztítási díjakat. Visszamenőlegesen Társaságunk nem számlázza ki ezeket a díjtételeket.

2015. március hónapban a fenti településeken leolvasást tartottunk, várhatóan 2015. április-május hónapokban vehetik kézhez elszámoló számláikat. Ezzel egyidejűleg postázásra kerülnek a 2015. II. negyedéves számlák is.

A Hivatal határozata alapján Társaságunk 2015. május hónaptól jogosult a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatásra díjat alkalmazni, ezért a II. negyedéves számlák között május és június hónapra vonatkozóan már feltüntetésre kerül ezen díjtétel is.

Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatos információra van szüksége, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.

Tájékoztatás - vaspöri szennyvízrendszer számlázás