Híreink

Híreink

Rendkívüli időjárás - újfajta szemlélet

Az éghajlatváltozás által okozott károk már jelentkeznek: rendkívüli intenzitású és mennyiségű esők.

Az előző három év rendkívüli csapadék eseményei egyértelműen változást mutatnak, és ez a változás kedvezőtlen. Az előrejelzések a lokális, nagy intenzitású esőzések gyakoriságának növekedését jelzik.

A rendkívüli csapadék események egyre nagyobb károkat okoznak, éves és országos szinten ez már több milliárd forintban mérhető. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerek ezeket a rövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék vizeket nem tudják elvezetni azonnal, ezáltal elöntések, a víz által okozott jelentős károk keletkezhetnek.

Általában ezen esetek vis maior eseménynek minősíthetőek, így a felmerült kárt mindenkinek magának kell viselnie.

Fenti problémákra nem lenne tökéletes megoldás az elvezető rendszerek jelentős kapacitás bővítése sem, ha lenne rá egyáltalán pénz. Gazdasági szempontból soha meg nem térülő beruházás lenne. A megoldás a korszerű, integrált csapadékvíz gazdálkodás, melynek megvalósítása a pénzen kívül sok odafigyelést, rendszerszintű együttműködést, és nem utolsó sorban mindenkitől szemléletváltást követel.

Folyamatosan felhívjuk a figyelmet: amennyiben az intenzív esőzések első 10-30 percében felfognák az ingatlantulajdonosok az esővizet, a károk túlnyomó része elkerülhető lenne. És ezt öntözési célokra használhatnák.

Ide kapcsolódó, hasonlóan fontos téma: A Zalavíz Zrt. működési területén a szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű, ami azt jelenti, hogy csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni TILOS!

A vezetékek és szennyvíz átemelők az elvezetendő szennyvíz mennyiségére épültek ki, azok többlet csapadékvíz elvezetésére nem alkalmasak.

Egy átlagos családi ház tetejéről 20 mm lehullott csapadékmennyiség esetében 2-3000 liter (2-3 m3) víz kerül elvezetésre. A méréseink szerint 20 mm csapadék esetén 10-15 ezer m3 csapadékvíz kerül a szennyvíz hálózatba egyetlen nap alatt. Ez azt jelzi, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel 30%-a bevezetheti a csapadékvíz legalább egy részét a szennyvízcsatornába.

Idén már több mint tíz alkalommal esett ennél jóval nagyobb mennyiségű csapadék!

 Mit okoz, ha a csapadékvizet a szennyvízhálózatba engedjük?

  1.  Zalavíz Zrt.-nek több tíz millió forint/év villamos energia többletköltséget, a szivattyúk, gépészeti elemek kopását, gyorsabb elhasználódását, összességében szennyvízelvezetési és tisztítási ráfordítások jelentős növekedését. Ez a többletköltség jelenleg nem okoz díjnövekedést 2012 óta, de jelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővel csökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége, illetve ennek árát a következő nemzedékek fogják többszörösen megfizetni.
  2.       A túlterhelt szennyvíz elvezető rendszeren bekövetkező kiöntések okozhatnak:
  • Felesleges környezeti terhelést, esetleg környezeti kárt.
  • Más fogyasztóknak, embereknek, intézményeknek elöntést, jelentős kárt, melyet - megfelelő ingatlanbiztosítás hiányában – senki sem térít meg!

 
Tulajdonképpen, aki szándékosan bevezeti a csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba, az hozzájárulhat környezeti károkozáshoz, vagy másoknak is kárt okozhat, amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá az a tény is, hogy gyakorlati értelemben jogtalan haszonszerzés végett, kárt okoz.

A szabálytalan, szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetéseket folyamatosan ellenőrizzük és feltárjuk, a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő fogyasztóink és a rendszer fenntarthatósága érdekében.

A szabálytalan csapadékvíz bevezetés esetén a jogszabálynak megfelelően az üzletszabályzatunkban meghatározott pótdíjat számolunk fel, hogy a felmerült többletköltségünk legalább egy részére legyen pénzügyi fedezet.

Kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy megfelelően történik ingatlanukról a csapadékvíz elvezetés, és erre szomszédjukat és ismerőseiket is kérjék meg!

Köszönjük, hogy figyelnek mások, környezetünk és a jövő nemzedék érdekeire!

 

Arnhoffer András

ZALAVÍZ ZRT.