Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

"Sokszínű generációkon át" díjat kaptunk

Sokszínű Multigeneráció Szervezet TOP10 díjat vett át Társaságunk. Az mtd Tanácsadói Közösség pályázatán a 3. helyezést értük el. A társadalmi célú szervezet elismerését olyan társaságok, vállalkozások érdemelhetik ki, akik befogadó szervezeti kultúrával rendelkeznek, tudatosan felépített, stratégiailag felépített esélyegyenlőségi intézkedéseket valósítanak meg, hozzájárulva a vállalatok pozitív elismeréséhez.

A víziközmű szektor, mint jelentős foglalkoztató, ágazati sajátosságából adódóan még inkább ki van téve a társadalomra is jellemző elöregedő demográfiai folyamatoknak. Tevékenységünk precíz ellátásának feltétele partnereink és munkatársaink megelégedettsége. Munkavállalóink 18% 7-10 éven belül nyugdíjba vonul (átlag életkor 46 év) ezért feladatunk biztosítani és támogatni az idősebb kollégák által felhalmozott szaktudás fiatal kollégáik számára történő átadását, továbbá az új generáció számára az egyébként nem preferált szektorban a munkahely és munka vonzóvá tételét. A generációs különbségekből adódó eltérő munkavállalói élethelyzetek és eltérő dolgozói értékrendszer a Zalavíz Zrt.-nél foglalkoztatott 360 fő munkavállaló esetében is sokszínű kihívást generál. Ezen kívül felelős közszolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a megváltozott munkaképességű dolgozóink tovább foglalkoztatása és a fogyatékkal élők helyzetének támogatása mellett.

Szervezetünknél esélyegyenlőségi referens meghatározott alkalommal munkavállalóink számára érzékenyítési tréninget tart annak érdekében, hogy mindannyiunk közös ügyként kezelje és segítse az elfogadást. A már létező folyamatokat kedvezően befolyásoló dolgozói kezdeményezéseket, ötleteket egyaránt támogatjuk. Cégünk minden új belépő munkavállaló számára egy Iránytűnek nevezett Szervezeti kultúrába is betekintést nyújtó cégismertető prospektust ad át, amelyből elsődlegesen megismerheti a Zalavíz Zrt.-t és az itt jellemző és elvárt értékrendet egyaránt. Rendelkezünk Etikai Kódexszel, amely egyrészt a Társaságon belüli, másrészt a felhasználók, fogyasztók irányába alkalmazandó alap-viselkedési és magatartási formákat tartalmazza kitérve a különféle korcsoportokra.

Figyelembe vettük a különböző generációkhoz tartozó és eltérő élethelyzetben lévő munkavállalók speciális igényeit. Ennek alapján munkavállalóink számára piacképes tudást biztosítunk továbbképzések, szakmunkás oktatás, tanfolyamok és felsőoktatási intézményben való továbbtanulás támogatásával. Lehetőséget biztosítunk szervezeten belül horizontális és vertikális fejlődési lehetőségre egyaránt. A fiatalok toborzásával, tanuló szerződésekkel biztosítjuk szervezetünk számára a nyugdíjba vonulók tudatos utánpótlását, akik gyakorlati idő alatt olyan használható tudásra tesznek szert, amellyel a végzettség megszerzését követően gyakorlatilag azonnal önálló munkavégzésre alkalmasak és szervezeti kultúránkba való integrálódás sem okoz számukra nehézséget. Lakásvásárlás vagy építkezés előtt álló dolgozóinkat és kisgyermekes, idős és megváltozott munkaképességű dolgozóink igényeit egyaránt figyelembe véve vezettünk be különböző munkavállalói jólétet növelő intézkedéseket, melyek mindegyikét pozitívan fogadták az érintett munkatársak illetve kedvezően hatott a munkahelyi klímára is ezért bátran kijelenthetjük, hogy minden bevezetett gyakorlatra egyformán büszkék vagyunk.

Lassan de elindulni látszik egy folyamat, ami a pályakezdő fiatal munkavállalóink létszámának növekedésével jár. A folyamatokat segíti, hogy idősebb munkavállalóink szívesen állnak fiatalabb kollégáik rendelkezésére, tapasztalataik tudásuk átadása érdekében, ami egyfajta csapatépítő jelleggel is bír, és ez által erősíti az összetartást és a pozitív szervezeti klíma meglétét.