Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Tájékoztató Gellénháza és térsége ivóvízellátásáról

 Gellénháza és térsége ivóvízellátásával kapcsolatos problémák

Tájokoztató a lakossági fórumon felmerült kérdések alapján (2023. augusztus 14.)

Előzmények:

• Magyarországon az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK számú tanácsi Irányelvben foglaltakra figyelemmel - a Csatlakozási Szerződés szerinti időbeli eltérésekkel meghatározott határidős feladatokra alapozva - országos ivóvízminőség-javító program került kidolgozásra (kiemelt paraméterek: az arzén, a bór, a fluorid és a nitrit, közegészségügyi okokból megállapított sajátos hazai kiemelt paraméter továbbá az ammónium).
• A beruházások végrehajtását 2007-től a Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukciója segíti.
• Zalavíz Zrt. beszerezte a támogatáshoz szükséges Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét, és javaslatot tett Minisztériumnak az ellátásért felelős önkormányzatok támogatására.
• Az önkormányzatok támogatása nevesítésre kerültek a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.
• Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NEFPI) koordinálásával megkezdődött a projekt előkészítés (megvalósíthatósági tanulmány, támogatási szerződés, tervezők-, műszaki ellenőr-, kivitelező kiválasztása.
• 2019-ben döntés született, részlet a jegyzőkönyvből:

„A NFP Nonprofit Kft részéről dr. Módos István ügyvezető igazgató úr összefoglalta a projekt aktuális státuszát. A projekt az önkormányzatok részéről költséggel nem jár. Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt, melyhez a szükséges önerőt, illetve szükség esetén az ÁFA forrását is biztosítja. Fontos kiemelni, hogy csak olyan műszaki tartalom fogadható el, amely a projekt keretein belül elszámolható, valamint a későbbiek során gazdaságosan üzemeltethető. A Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT), illetve a költség-haszon elemzésben (CBA)részletesen be kell mutatni a projekt megtérülését, ellenkező esetben elszámolhatósági aggályok merülnek fel.

A projektben a Zalaegerszegről történő vízátadás az a változat, amely hosszútávon a legkisebb ráfordítással jár, fenntartható és a pályázati elvárásoknak leginkább megfelelő. A jelenleg is működő vízellátó víziközmű rendszer elavult, a vízhozam nem megfelelő, valamint a vízkémiai paraméterek tekintetében is kifogásolható. Üzembiztonság szempontjából is a Zalaegerszegi vízátvétel a preferált megoldás, mivel egy esetleges havaria esemény bekövetkezésekor sokkal hatékonyabban tud az üzemeltető beavatkozni, mivel Zalaegerszeg vízellátása két vízbázisra épül. A vidéki térségekre nagyrészt jellemző tendencia a lakosság fogyása, elvándorlás, amely miatt a kis szigetként üzemelő víziközmű rendszerek fenntartása nem gazdaságos, ezért célszerű a nagyobb víziközmű rendszerek kialakítása, amelyek üzemeltetése nagyságrendekkel kisebb költségekkel jár.”

• Önkormányzatok (Polgármesterek) kezdeményeztek lakossági fórumot lebonyolító szervezetnél (NEFPI), de az nem került megtartásra.

• Önkormányzatok kérték a helyi vízbázis és a helyi víztisztító építésére történő változtatást, de ez elutasításra került (nem támogatható KEHOP forrásból).

Miért a regionális megoldás született meg a helyi vízbázis bővítése és víztisztómű építése helyet?

A jövőbeni költségek, a térség hidrogeológiai adottságai, a zalaegerszegi 2 db védett vízbázis, a beruházási költségek figyelembe vételével, összességében a hosszú távú biztonságos és megfizethető vízellátás szem előtt tartásával ez a legkedvezőbb alternatíva.

Kialakult problémák:

1. A rendszer átállását nem előzhette meg próba üzem, hiszen élő rendszerről beszélünk, melyen folyamatosan kell biztosítanunk a vízellátást. A rendszer beszabályozása történik. A bonyolult hidraulikai összefüggések miatt a teljes beszabályozásig sajnos időszakosan kialakulnak víznyomással és vízmennyiséggel kapcsolatos problémák.

2. A rendszer átálláskor más kémiai és biológiai tulajdonságokkal rendelkező víz került a hálózatba. Ezzel felborult az évtizedek alatt kialakult egyensúly, ezért esztétikai szempontból átmenetileg jelentős vízminőség romlás következik be.

Vízmennyiséggel és víznyomással kapcsolatos problémák:

• A teljes rendszer hidraulikai szempontból bonyolult (tárolók, magasság különbségek, több ponton elhelyezett nyomásszabályzó szelepek, vízfogyasztási szokások, hektikus vízáramlási sebességek stb.).

• A nyomásszabályzó szelepek, nyomásfokozó gépek ki-be kapcsolási paramétereinek beállítása történik a folyamatosan változó fogyasztási igényeknek megfelelően. Be kell állítanunk a változó igényeknek, azaz üzemállapotoknak megfelelő értékeket, melyek folyamatos változtatása szükséges a tapasztalatok, mérések értékelésével.

• Van olyan nyomásszabályzó elem, melynek funkciói nem fedik le a szükséges igényeket, ilyen esetekben csere szükséges.

• A beszabályozás tapasztalatunk szerint kb. 2 hónap, de ezt befolyásolja a cserére szoruló egységek megérkezése is. Minden szükséges elemet megrendeltünk, szeptember első hetére igazolták vissza szállításukat. Megérkezéskor azonnal megkezdjük a beépítéseket, a munkákat előkészítettük.

Vízminőséggel kapcsolatos problémák:

• A felborult kémiai-biológiai egyensúlyt kell a vízhálózaton helyreállítanunk. Ennek alapvető elemei: o Folyamatos vízmintázás, eredmények értékelése.

o Hálózat öblítések, tároló tisztítások (ezt átmenetileg nehezíti az előző pontban említett vízmennyiségi probléma).

o Szükség esetén mechanikai hálózat tisztítás.

• Tapasztalatunk szerint az egyensúly felállítása 2-24 hónap. A jelentős esztétikai vízminőség romlás általában az első 2-4 hónapban megszűnik, amennyiben a beavatkozásaink sikerrel járnak.

Ivóvízminőség ellenőrzés:

• Az ivóvíz minőség ellenőrzést saját akkreditált laboratóriumunk végzi, a hatóság által előírt paraméterekkel és gyakorisággal. Az üzemeltetéshez szükséges mintázásokat és vizsgálatokat saját szakembereink által meghatározott módon végzik ezen felül.

• Az ivóvíz minőségének ellenőrzését a Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) ezen felül végzi, a mintavételek helyéről és idejéről nincs előzetes információnk.

• ÁNTSZ a saját vizsgálatai és a Zalavíz laboratóriumának vizsgálatai alapján szükség esetén kötelezi szolgáltatót beavatkozásokra.

A zalaegerszegi vízbázis vizének összetétele miben különbözik az eddig megszokottól? Igaz, hogy „vízköves”?

• A zalaegerszegi Keleti vízbázis nem tartalmaz arzént, ásványi anyag tartalma magasabb, mint az eddig megszokott.

• A megszokott 3-5 német keménységi fok helyet 11-12 német keménységi fok az un. vízkeménység.

• A közepesen kemény víznek az élettani hatása sokkal kedvezőbb, a jelenlegi problémák megszüntetése után élvezeti értéke is magasabb.

• Kétségtelen, hogy a „vízkőképződés” gyakoribb jelenség lesz, de a takarítási szokások megváltoztatásával ill. a háztartási gépek kezelési utasításában leírtak betartásával nem okozhat problémát. Több millió ember részesül ennél lényegesen keményebb ivóvizű szolgáltatásban.

Akkor eddig arzénos vizet ittunk?

• Az egyik nagylengyeli kút arzénmentes vizet biztosított, kb. 80 %-ban ez biztosította az ellátást. Ezért a kevert víz soha nem haladta meg arzén tekintetében sem az előírt határértéket.

• A fejlesztést ez is indokolta: egyetlen kút működőképességére volt utalva 7 db település vízellátás terén, ami nem biztonságos.

Ivóvízhálózatok karbantartása, szabályzat:

• Zalavíz Zrt. rendelkezik érvényes ivóvízrendszerekre vonatkozó karbantartási szabályzattal, az abban foglaltakat a nehéz helyzetétől függetlenül teljesíti.

A „szivacsos” (mechanikai) hálózattisztást az önkormányzatoknak kell megrendelnie szolgáltatótól?

• Nem kell megrendelnie az önkormányzatnak a mechanikai hálózattisztítást, azt a szolgáltató szükség esetén elvégzi, ez üzemeltetési feladat. Az önkormányzat feladata a felújítások, fejlesztések finanszírozása.

Rezsicsökkentés hozta ilyen helyzetbe (leamortizált működtető eszközök, szakember hiány) a szolgáltatót?

Nem, nem a 2013. évi LIV. törvény (lakossági rezsicsökkentés) okozza a veszteséges működést, a leamortizálódott működési feltételeket, hanem az, hogy 11 éve változatlanok a szolgáltatási díjak, így mindenkinek előállítási költség alatt szolgáltatunk, beleértve a profitorientált gazdasági felhasználókat, cégeket is.

Mekkora költséghányadot fedez jelenleg a változatlan szolgáltatási díj?

• Átlagosan kb. az előállítási költség 50 %-t.

• Gellénháza ivóvízmű esetén a beszedett díjak az üzemeltetési költségek 30 %-t fedezik.

Miért nem lehet a meglévő régi kutakat (pl. Ormándlak) a közüzemi ivóvíz hálózatra bekötni?

• Szigorú előírások vannak a kútkiképzésre, vízminőségre és a kút védelmére (védterület) egyaránt. Ezeknek az előírásoknak az említett kutak valószínűleg nem felelnek meg.

• Az ivóvízkutak hálózatra kötését nem csak az előírások, hanem a hidraulikai viszonyok, egyéb műszaki követelmények is befolyásolják.

Ki a felelős a kialakult helyzetért?

• Az átmeneti esztétikai vízminőség romlásra – jóval kisebb mértékben – előre számítottunk, ezért nem felelős senki.

• Kivitelező tervek szerint teljesített.

• A beszabályozás során a szükségessé vált nyomásszabályzó cserék alapján tervező esetleges hibája felmerülhet, de ezt Zalavíz Zrt. nem jelentheti ki, nem is vizsgálja. Zalavíz Zrt. a normál üzemállapot létrehozásával foglalkozik.

• Zalavíz Zrt. a várható vízminőségi problémákról előre tájékoztatta fogyasztókat. Itt felmerül, hogy nem elegendő részletességgel és nem megfelelő felületen történt tájékoztatás. Esetleges felelősségünket ebben a kérdésben nem vitatva megjegyezzük, eddigi tapasztalataink alapján nem számítottunk ilyen mértékű problémára.

Szolgáltatóként átérezzük a probléma súlyát, mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon a megszokott színvonalú ivóvízellátás! Szakembereink különböző szinten (mérnök, biológus, vegyész, technikus, szakmunkás) folyamatosan foglalkoznak a probléma megoldásával, operav munkatársaink éjjel-nappal a területen dolgoznak.

Kérjük türelmüket és együttműködésüket!

Panasz esetén kérjük feltétlenül jelentse azt, mert a panasz jellege és annak ideje jelentősen segíti üzemeltető szakembereinket a szükséges munkálatok tervezésében.

⇒ + 36 80 630 176 ingyenesen hívható telefonszámon

⇒ zalaviz@zalaviz.hu Email címen

⇒ Android és iOS platformon is elérhető ingyenes applikáción

 

Szakemberhiányunk és kollégáink leterheltsége miatt a telefonos kapcsolat bizonyos időszakokban hosszú várakozási idővel jár, javasoljuk az elektronikus felületen történő bejelentést.

További kérdés és/vagy észrevétel esetén üzenetét az alábbi címen várjuk: vezerigazgato@zalaviz.hu

Tisztelettel: Arnhoffer András vezérigazgató