Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Tájékoztató védendő felhasználók nyilvántartásba vételéről

A Zalavíz Zrt. közszolgáltatóként a szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő felhasználói részére a következőket szem előtt tartva biztosítja a védendő felhasználók nyilvántartásába vételét. Társaságunk teljes körű támogatást szeretne nyújtani a törvényi előírások és lehetőségek pontos értelmezésében, hogy a jogosultak értesüljenek az őket érintő kedvezményekről, és igénybe vehessék ezeket.

A 2011. évi CCIX tv. értelmében a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő ügyfelek különböző, árengedményt nem jelentő, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények közül választhatnak.

A védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

Szociálisan rászorulónak minősül, aki:

 • ápolási díjban részesül,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékában részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • otthonteremtési támogatásban, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba elhelyezett átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,
 • hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személy, aki a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll

Fogyatékkal élő védendő felhasználó, aki:

 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése, vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti

Mit kell tennie?

 • formanyomtatványunkat töltse ki nyomtatott nagybetűkkel és fogyatékosság esetén kezelőorvosával, egyéb szociális
 • rászorultság esetén a megadott intézmény képviselőjével igazoltassa le, vagy igényelje az ügyben eljárni illetékes intézménytől a 30 napnál nem régebbi igazolás(oka)t a rászorultságtól függően,
 • helyezze a dokumentumokat borítékba, és postázza címünkre, vagy személyesen leadhatja ügyfélszolgálatainkon a megadott nyitvatartási időben

Kedvezmények köre:
Szociálisan rászoruló ügyfelek:

 • részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog

Fogyatékkal élő ügyfelek:

 • mérőleolvasás felhasználási helyen (felhasználói igénybejelentésre biztosítjuk az (időközi) ingyenes mérőleolvasást nem sűrűbben, mint havonta egyszer)
 • számlaértelmezéshez egyedi segítség


Kérelem fogyatékkal élő védendő felhasználó részére

Kérelem szociálisan rászoruló védendő felhasználó részére