Széchenyi 2020

Közlemények

Közlemények

Csatornahasználati illemtan

A közhiedelmekkel ellentétben a szennyvízcsatornába nem engedhető bele minden, ami a WC-n, a víznyelőn és az aknafedlapon keresztül belefér. Még akkor sem, ha azt feltételezzük, hogy a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanít minden leeresztett anyagot.

A szennyvízelvezetőbe bocsátható anyagok mennyiségét, minőségét jogszabályok szabályozzák. A jogszabályok alapján a szennyvizeket két fő csoportra osztjuk: háztartási szennyvíz és ipari szennyvíz. Háztartási szennyvíz fogalma alatt azt a szennyvizet értjük, ami az emberi tartózkodás céljára szolgáló területről, emberi anyagcsere, háztartási tevékenység során kerül a hálózatba. Ipari szennyvíz alatt értünk minden olyan szennyizet, amely ipari, kereskedelmi tevékenységet folytató ingatlanból származik.

A szennyvízelvezető rendszerbe tilos olyan szennyvizet bevezetni, amely:

  • a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét veszélyezteti,
  • a szennyvízelvezető, -tisztító műveket rongálja (tégla, kavics, betontörmelék, homok),
  • a szennyvízelvezetö rendszerben dugulást okoz (rongy, pelenka, felmosófej),
  • a szennyvíztisztító telep nehezen, illetve egyáltalán nem képes lebontani (mérgek,
  • nehézfémek, olaj, festék).

Azok az anyagok, amelyeket a szennyvíztisztító telep nehezen, illetve nem képes lebontani, közvetlenül visszajutnak a természetbe, ezért különös figyelmet  érdemelnek. A háztartási és az ipari szennyvizek többsége ilyen anyagokat nem tartalmaz. Az ipari szennyvizek rendszeres vizsgálata hivatott megelőzni a természet károsítását.

Fontos még kiemelni, hogy elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba (a Zalavíz Zrt. üzemeltetési területén kizárólag ilyen található) nem szabad csapadékvizet juttatni. A szennyvízcsatornák kapacitását kizárólag a szennyvíz elvezetésére tervezték, ezért azok az esővíz elvezetésére nem alkalmasak. A csapadékvíz szennyvízcsatornába történő vezetésével a szennyvízhálózat többszörösen túltelítődik, így az egyes területeken, akár magáningatlanokon elöntést okozhat.

Köszönjük, hogy Ön is velünk együtt óvja környezetünket!

A csatornahasználati illemtan innen letölthető.