Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt próbaüzemi szakasza 2022.09.26-án a hálózatra termelés időszakába lépett.

Tisztelt Felhasználóink!
Nagykapornak, Misefa, Padár, Bezeréd, Orbányosfa, Nemesrádó település lakói részére!

A Zalavíz Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy:
A “KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosítószámú, „Nagykapornak vízbázisról ellátott települések (Nagykapornak, Misefa, Padár, Bezeréd, Orbányosfa) ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt próbaüzemi szakasza 2022.09.26-án a hálózatra termelés időszakába lépett.

Az új vízkezelő technológia a víz vas-, mangán-, és ammónium tartalom kormányrendeletben rögzített határérték alá csökkentését valósítja meg. Az új víztisztítási technológia által szolgáltatott ivóvíz tekintetében Önök tapasztalhatnak a korábban megszokotthoz viszonyítva eltéréseket (szín, íz, szag tekintetében) a felhasználás során. A víztisztítási technológia által a hálózatra bocsátott víz minősége kielégíti a hatályos jogszabályokban meghatározott minőségi előírásokat.
Tudjuk, hogy a vízmű ellátási területén több Felhasználó esetében jelentkeztek szag és szín tekintetében kifogások a szolgáltatott ivóvízre vonatkozóan.
Munkatársaink már dolgoznak a megoldáson. Minden Felhasználót felkeresünk, aki kifogással él.
Hálózatot öblítünk és egyéb beavatkozásokat végzünk a technológia különböző elemein.
A jelenségek végleges megszüntetése időt fog igénybe venni, ezért addig is kérjük türelmüket és együttműködésüket.
A bejelentéseiket szíveskedjenek az ingyenesen hívható 80/202-178 hibabejelentő számunkra jelenteni.

Együttműködésüket köszöni a Zalavíz Zrt!