Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Engedélyezési és kiviteli terv készítés Társaságunknál

Engedélyezési és kiviteli terv készítés:

Minden víziközmű rendszerhez kapcsolódó létesítmény megépítésének, átalakításának műszaki megoldásáról engedélyezési és kiviteli tervet kell készíttetni, melyet társaságunkkal egyeztetni, illetve engedélyeztetni szükséges.

A víziközmű rendszerhez kapcsolódó bekötés létesítésére irányuló engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését társaságunknál is megrendelheti.

 

Amennyiben nem a Zalavíz Zrt-től rendeli meg a terv elkészítését, azt arra jogosult tervezővel is elkészíttetheti.

A tervet vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), vagy építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet.  A víziközmű létesítmények tervezésére jogosult tervezők névsora a Magyar

Mérnöki Kamara honlapján megtalálható,(https://www.mmk.hu/kereses/tagok).

Társaságunk vállalja ezen túl vízi közmű hálózatok, és azokhoz kapcsoló létesítmények tervezését és teljes körű engedélyezését, úgy mint:

- ivóvíz vezetékek és hálózatok
- szennyvíz vezetékek és hálózatok (nyomott és gravitációs rendszer)
- csapadékvíz elvezetési rendszerek
- vízellátási és szennyvíz elvezetési létesítmények
- településrendezési tervek közmű munkarésze (víz, szennyvíz, csapadék)

Minden ilyen megkeresés esetén egyedi árajánlatot küldünk ki a Megrendelő felé, melynek elfogadása esetén egyedi vállalkozási szerződés kerül megkötésre.