Széchenyi 2020

KEHOP 2.1.7 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás pályázat

KEHOP 2.1.7 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás pályázat

Pályázat leírása

Jelen felhívást a KEHOP keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága (ITM KEHOP IH) hirdette meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint volt.

Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók, a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek részére a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálási projektek megvalósítása érdekében történt.

A Zalavíz Zrt. önállóan pályázott a felhívásra és 47,73MFt támogatást nyert el.
A pályázat során a teljesség igénye nélkül az alábbiprojektrészek valósulnak meg:

A Szakmai látogatás a vízműben projektelem keretében egy kéthónapos rendezvénysorozatot tartunk (összesen 5-6 alkalom), amikor megnyílnak a Vízmű kapui a látogatók előtt. Főként az ellátási területünkön falvakban élő diákoknak kívánjuk megmutatni a legnagyobb víztisztító művünket.
A szemléletformáláshoz kacsolódó rajzpályázat valamint videó, animációs pályázat kiírását tervezzük.

Vizes szakkörünket az iskolaidőben hat alkalommal kívánjuk megrendezni, amely egy folyamatos interaktív foglalkozás. (A szakkör programja a víztermeléstől az elosztáson keresztül a szennyvíz tisztításig tart.)

A Zalavíz Zrt. ellátási területén összesen 99 településen megoldott a szennyvízelvezetés és tisztítás. Szolgáltatóként tudjuk, hogy a rendszeren a meghibásodások nagy részét a nem megfelelő csatornahasználat okozza, ezért négyfordulós tanulmányi versenyt hirdetünk általános iskolák felső tagozatosai részére a helyes csatornahálózati illemtanról.

Honlap és közösségi média eléréssel 900 aktív elérést kívánunk megvalósítani, amely interaktív elérés is egyben. A közösségi média fejlesztésénél a területi lefedettségre törekedve minél több felhasználót kívánunk megszólítani. A szemléletformálás eredményét tesztek és kérdőívek segítségével mérjük és ellenőrizzük vissza.

A pályázat keretében szemléletformáló előadások és fórumok kerülnek megrendezésre a szolgáltató ellátási területén zajló KEHOP fejlesztéssel érintett önkormányzatoknál.

A személyes ügyfélszolgálatokon kihelyezésre kerül egy interaktív terminál, amin egy szemléletformáló film fogja várni az ügyfeleket. A kisfilm megtekintése után lehetőségük nyílik egy kérdőívet kitölteni, amivel részt vehetnek egy nyereményjátékon is.

A projektek megvalósítása 2020.10.01-jén kezdődik és egy évig tart.