Széchenyi 2020

Szennyvíz elvezetés és tisztítás

Szennyvíz elvezetés és tisztítás

Társaságunk 20 db kommunális (települési) szennyvíztisztító telepet üzemeltet a kapcsolódó szennyvízcsatorna hálózatokkal együtt. A városi telepek közül a zalaegerszegi telep 17.000 m3/nap, a lenti telep 2.000 m3 /nap, zalaszentgróti telep 1.500 m3 /nap, a pacsai telep 1.050 m3 /nap, a zalalövői telep 600 m3 /nap szennyvízmennyiség fogadására és megtisztítására alkalmas. Ezen telepeken fogadjuk a városok környéki községek szennyvizeit is regionális elvezető és átemelő rendszereken keresztül.

További 6 tisztítótelepen a helyi községi szennyvizeket és a társközségek szennyvizeit fogadjuk telepenként 100-630 m3/nap mennyiségben (Gellénháza, Kozmadombja, Pacsa, Páka, Rédics, Tófej).
Egyedi szennyvíztisztítóval rendelkezik 8 település (Barlahida, Becsvölgye, Esztergályhorváti, Gutorfölde, Nova, Türje, Zalacsány, Zalaszentmárton), ahol csak az adott település szennyvizének kezelése történik 15-200 m3/nap mennyiségben.

A telepeken a lakossági, intézményi szennyvizeken kívül az ipari üzemek helyileg előtisztított szennyvizeit is fogadjuk. A zalaegerszegi telepen megtisztított szennyvíz a Balaton vízgyűjtő területén, a Zala folyóba kerül, a telep mérete és a befogadó érzékenysége miatt a tisztított szennyvíz minőségének a 28/2004.(XII.23) KvVM rendelet által előírt legszigorúbb paramétereket is ki kell elégíteni. Ehhez az eutrofizációt okozó tápanyagokat (nitrogén és foszfor) is, a megfelelő hatásfokkal el kell távolítani.

A Zala vízgyűjtőjét nem érintő többi telepen a rendelet VI-os vízminőségi kategóriájában előírt értékeket kell biztosítani a tisztított szennyvízre. Valamennyi tisztítótelep biológiai eleveniszapos technológiával üzemel, szükség szerint tápanyag eltávolítással és fertőtlenítéssel kiegészítve. A tisztítás melléktermékeként (a leválasztott szennyezőanyagokkal arányos mennyiségben) szennyvíziszap keletkezik. A híg iszap sűrítő medencére, majd víztelenítő gépre (centrifuga, stb.), vagy Zalaegerszegi telepre beszállításra kerül.

A zalaegerszegi telepen átlagosan napi 130-150 m3 kevert iszap rothasztása történik meg, melyből 1000-1500 m3 biogáz keletkezik. A rothasztott szennyvíziszap tápanyagtartalma (nitrogén és foszfor), továbbá a maradék szervesanyag-tartalma miatt, a mezőgazdasági felhasználásban hasznosítható. A kihelyezést ellenőrzött módon (iszap, talaj, talajvíz, termés vizsgálatok) végezzük.

A tisztítótelepek felépítés:

 • csatornahálózat végponti szennyvízátemelő szivattyú,
 • gépi tisztítású rács (papír, rongy, stb. kifogás),
 • homokfogó (homok, kavics leválasztás),
 • előülepítő (csatornaiszap leválasztás),
 • biológiai levegőztető medence (szerves anyag és nitrogénoxidáció-redukció, foszforeltávolítás),
 • utóülepítő (eleveniszap kiülepítése),
 • recirkulációs szivattyú (az eleveniszap visszaforgatása a levegőztető medence elejére),
 • iszapkezelés és elhelyezés,
 • a tisztított szennyvíz fertőtlenítése klórgázzal vagy hypóval fertőtlenítő medencében,
 • a tisztított szennyvíz elvezetése a befogadóba (pl. Zala folyó).

Technológiai folyamatok

Mechanikai tisztítás:
A telepre beérkező nyers szennyvíz mechanikai szennyezőanyag tartalmának leválasztása (papír, rongy, homok, csatornaiszap).

Biológiai tisztítás:

A mechanikai tisztítás után a szennyvízben maradt kolloid és oldott állapotú szennyező anyagok megkötése az eleveniszap pelyhek felületén abszorpcióval. Továbbiakban az eleveniszap lebontó mikroorganizmusai a bevitt levegő segítségével a szerves anyagokat széndioxiddá, nitrogéntartalmát nitráttá oxidálják. A magas nitrát tartalmú tisztított szennyvíz nitrát tartalma egy légbefúvás nélküli alacsony oldott oxigéntartalmú térben elemi nitrogén és oxigéngázra bomlik. A nitrogén a szabad légtérbe távozik, a felszabadult oxigén pedig újrahasznosítható a tisztítási folyamatban. Ezzel a nitrogéneltávolítás biológiai úton (vegyszer nélkül) megoldható.
A foszforeltávolítás nagyrészt biológiai úton, kiegészítő vegyszeradagolással történik.

Fertőtlenítés:

A zalaegerszegi és a lentii telepen a környezetet kímélő UV használatára, míg a többi telepen a hagyományos hypó adagolás erélyes oxidáló hatására a tisztított szennyvíz fertőző mikroorganizmus tartalma elpusztul.
Technológiai folyamatok szabályozása

A levegőztető medencébe beépített oldott oxigénmérő műszerek jeleinek számítógépes értékelése alapján a légfúvók üzeme automatikus vezérléssel van ellátva (fúvó indítás-állítás, vagy frekvenciaváltós fordulatszám szabályozás).

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • nyers és tisztított szennyvízből kémiai és bakteriológiai vizsgálatok,
 • eleveniszap vizsgálata mikroszkóppal, továbbá száraz és szervesanyagtartalom meghatározása,
 • iszapkezelés ellenőrzése.

Üzemi paraméterek megállapítása:
A mérési eredmények alapján a fölösiszap-elvételt, levegő bevitelt és a vegyszeradagolást az ideális szintekre lehet állítani.

Hatósági intézkedések

A tisztított elfolyó víz minőségét a saját akkreditált laboratóriumunk önellenőrzési terv szerint, a hatóságok (Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság laboratóriuma) meghatározott időnként ellenőrzik. Határérték túllépés esetén szennyvízbírság megállapítására kerülhet sor. Az üzemi előtisztítók működését a ZALAVÍZ ZRT. ellenőrzi laboratóriumi mérésekkel, szükség esetén csatornabírság megállapítására tesz javaslatot.