Széchenyi 2020

Nyomtatványtár

Nyomtatványtár

Letölthető ügyfélszolgálati nyomtatványaink segítségével gyorsabban intézheti ügyeit. A kizárólag hiánytalanul kitöltött, eredeti aláírással, melléklettel csatolt nyomtatványokat postán vagy ügyfélszolgálati irodáinkban fogadjuk, online is.

 

Locsolási célú ivóvízfelhasználás

A házikert (egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2.000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrész, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg) tulajdonosok csökkenthetik, vagy elkerülhetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat.

Május 1 - szeptember 30. időszakban öntözéshez használt ivóvíz 10%-ával csökkentett szennyvízdíj. Honlapunkon, vagy ügyfélszolgálatainkon elérhető igénybejelentő nyomtatványon kérhető. (Azon Felhasználóink részére, akiknek 2017-ben megállapításra került locsolási kedvezmény, 2018-ban automatikusan megkapják azt, nem szükséges ismételt igénybejelentés.) Első alkalommal történő igénybevétel esetén kérjük, hogy a tulajdoni lap/nem hiteles benyújtásával egyidejűleg a nyomtatványon a mérőállást is jelezze személyesen, elektronikusan, vagy postai úton ügyfélszolgálatunk felé.

Egész évben igényelhető locsolási célú vízmérő felszerelésével lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag a vízdíjat fizesse meg Felhasználónk.

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!


Változás bejelentés

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó, örökös vagy jogutód köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni, a változást/tulajdonjogot igazoló dokumentum másolatának benyújtása mellett, a Szolgáltató erre rendszeresített nyomtatványán, aláírással igazoltan.

A szerződéses adatok módosítása 30 napon belüli bejelentés esetén díjmentes. A bejelentési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén a változás igazolásaként bemutatott dokumentumon szereplő dátumtól (azaz a felhasználó személyét vagy adatait érintő változástól) számított 6 hónap türelmi időt követően a felhasználó részéről a bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott fizetési kötelezettséggel jár.

Felhasználó és/vagy tulajdonosváltozás esetén a szolgáltatás átjelentéséhez. A nyomtatványhoz csatolni szükséges a változást/tulajdonjogot igazoló dokumentum másolatát. A nyomtatványt a régi és az új tulajdonosnak/felhasználónak egyaránt alá kell írnia.

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!


Megrendelés

Bekötés (víz, szennyvíz), vízmérő felszerelés, csatornabekötés, locsolómérő felszerelés, átmérőcsere, szétválasztás, egyéb szolgáltatás és a szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésének megrendeléséhez. A megrendeléshez bekötés esetén csatolni szükséges az engedélyezett kiviteli terv 3 példányát.

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!


Szennyvíz rákötés bejelentése

A szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás bejelentéséhez. A nyomtatványt közvetlenül a rácsatlakozást követően áll módunkban elfogadni.

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!


Áttérés csoportos beszedésre

Ön szívesen áll sorba csekkjeivel a postán? Ha nem, és rendelkezik lakossági folyószámlával, javasoljuk, kímélje meg magát a csekkek befizetésével járó gondoktól, és térjen át a kényelmesebb csoportos beszedés fizetési módra. Töltse ki a csoportos beszedési megbízás nyomtatványt, amelyen a Zalavíz Zrt. szükséges adatai már szerepelnek. Kérjük, hogy az adatlap aláírt példányát adja le a folyószámláját vezető bankjában,vagy ügyfélszolgálatainkon.

Csoportos beszedési megbízása mellé regisztráljon e-számla szolgáltatásunkra, melyet ide kattintva megtehet.

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére letölthető innen!
Kitöltési útmutató a csoportos beszedési megbízáshoz letölthető innen!


Meghatalmazás

Eseti meghatalmazás, illetve teljes körű és visszavonásig érvényes meghatalmazás esetén az alábbi linken elérhető formanyomtatványt szükséges kitölteni.

Meghatalmazás minta letöltése


Közműbemérési adatok igénylése és kiadása

Közműbemérési adatokat elektronikusan is igényelhet. Ehhez az alábbi hivatkozáson elérhető adatlapot kell kitöltve és aláírva e-mailben elküldenie a zalaviz@zalaviz.hu e-mail címre. Ezt követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Közműbemérési adatok igénylése és kiadása


Kérelem védendő felhasználók részére

A szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő ügyfelek különböző, árengedményt nem jelentő, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények közül választhatnak. Ahhoz, hogy védendő felhasználóként jogait gyakorolhassa, az alábbi dokumentumok valamelyikét kell Társaságunk részére helyesen kitöltve eljuttatni.

Kérelem fogyatékkal élő védendő felhasználó részére

Kérelem szociálisan rászoruló védendő felhasználó részére

Ügyvédi meghatalmazások

Az alábbi linken megtekinthetők a Zalavíz Zrt. által, a Dr. Koczpek Ügyvédi Irodának valamint a Dr. Káldi és Rumi Ügyvédi Irodának adott meghatalmazások.

Ügyvédi meghatalmazás: Dr. Koczpek Ügyvédi Iroda
Ügyvédi meghatalmazás: Dr. Káldi és Rumi Ügyvédi Iroda