Széchenyi 2020

Panaszkezelés

Panaszkezelés

A Víziközmű-szolgáltató – annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos Felhasználói reklamációk, panaszok egységes eljárással, határidőben kivizsgálásra kerüljenek és a reklamáció, panasz okai megszűnjenek – a felhasználói beadványok kezelése és a panaszbejelentések esetén követendő eljárásrendet az alábbiak szerint szabályozza.