Széchenyi 2020

Híreink

Híreink

Szennyvízcsatorna rekonstrukciós munka előkészítése Zalaegerszegen

Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy szennyvízcsatorna rekonstrukciós munka előkészítése érdekében a Zalavíz Zrt. felmérést végez szakcégekkel Zalaegerszegen, a Köztársaság útján, a Závodszy és Átalszegett utcák kereszteződései között.

A munka várhatóan 2024.02.19. hétfőtől 2024.02.21. szerdáig tart, reggel 8:15 és este 19:00 közötti időszakban.
A munkát nagyobb, speciális gépekkel végezzük, ezért kérjük a közlekedők türelmét. Aki teheti, az adott időszakban más közlekedési útvonalat válasszon.

Kérjük türelmüket és megértésüket!

bővebben...

Üzletszabályzat tervezet véleményezésre

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Zalavíz Zrt. módosítja Üzletszabályzatát. A jogszabályi előírásnak megfelelően Társaságunk az Üzletszabályzat tervezetét véleményezésre közzéteszi honlapján.

 

bővebben...

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ) begyűjtése Zalaegerszeg területén


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 2024. január 1-től a Zalavíz Zrt. végzi.

A szolgáltatás az alábbi elérhetőségeken rendelhető meg:
Vezetékes hálózatról hívható: +36 80 202 178
Mobil hálózatról hívható: +36 80 630 176
A szolgáltatást a bejelentést követő 3 munkanapon belül, hétfőtől- péntekig reggel 7-től este 19 óráig végezzük el.

A szolgáltatás díja:
Természetes személy ingatlantulajdonosok részére:
alapdíj 665,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 844,55 Ft /m3
ürítési díj: 847,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 1.075,69 Ft /m3.

Nem természetes személy ingatlantulajdonosok részére:
alapdíj 665,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 844,55 Ft /m3
ürítési díj: 2.400,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 3.048,- Ft /m3.

bővebben...

Rendkívüli vízmérő leolvasás - nem lakossági felhasználóknál

Rendkívüli vízmérő leolvasás

Tájékoztatás nem lakossági felhasználók részére

2024. január 01-től az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete alapján a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználók általi igénybevételének ellenértéke országosan egyéges lesz.

Részletes díjtájékoztató a honlapon megtekinthető.

Fenti rendelet alapján nem lakossági felhasználóinknál rendkívüli vízmérő leolvasást végzünk, mely alapján 2023. december 31-i dátummal elszámoló számlát állítunk ki.

Kérjük, hogy munkatársaink részére a bejutást szíveskedjenek biztosítani.

Valamint e-mailben is lehetőséget biztosítunk a mérőállás megadására. Kérjük, hogy legkésőbb 2024. január 3-ig szíveskedjenek a mérőállást megküldeni ugyfelszolgalat@zalaviz.hu e-mail címünkre a felhasználási hely pontos adataival és a vízmérőállásról készült fotóval.

Köszönjük együttműködésüket!

 

bővebben...

Díjtájékoztató nem lakossági fogyasztóknak

2024. január 01-től az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete alapján a víziközmű-szolgáltatás a nem lakossági felhasználók általi igénybevételének ellenértéke országosan egyéges lesz.

A kiszámlázandó díj közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevétele után is kéttényezős lesz, alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll.

Az említett EM rendelet 1. melléklete szerinti nettó, ÁFA nélküli díjak az alábbiak:

 

bővebben...

Ünnepi nyitvatartás 2023

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ünnepi nyitvatartásunk az alábbiak szerint alakul:

2023. december 27-től 29-ig zalaegerszegi ügyfélszolgálatunkon személyesen 9-től 13 óráig fogadjuk ügyfeleinket.

Telefonon szintén a fenti időben várjuk hívásaikat.

Zalaszentgróton és Lentiben működő fiókirodáinkban december 28-án csütörtökön 8-tól 12 óráig fogadjuk Önöket.

bővebben...