Széchenyi 2020

Cégünkről

Cégünkről

Bemutatkozunk

A ZALAVÍZ ZRT. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedélyével rendelkező víziközmű szolgáltató Társaság.

Alaptevékenységeink az ivóvíztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A komplex vízgazdálkodás érdekében végzünk csatornatisztítást, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtést (szippantott szennyvíz), akkreditált laboratóriumunkban ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz- és szennyvíziszap mintavételét, fizikai, kémiai, bakteriológiai vizsgálatát. Fejlesztéseink eredményeképpen folytatunk biogáz termelést, amelyet hő és villamos energiaként hasznosítunk, illetve biometánt állítunk elő CNG üzemű járműflottánk üzemeltetéséhez.

Küldetésünknek tekintjük, hogy minőségi, megbízható szolgáltatást nyújtsunk Felhasználóinknak, előremutató és hatékony technológiák alkalmazásával. Fő célkitűzésünk, hogy partnereink számára olyan megoldásokat kínáljunk, amellyel növelhetjük szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségüket, és hozzájárulhatunk üzleti sikereikhez.

Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztés mellett. Hiszünk abban, hogy az elmúlt időszakban elvégzett és a közeljövőben tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciókkal és beruházásokkal unokáink közműhálózatát építjük meg, melyet megelégedettséggel használnak majd a jövőben. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenben olyan értéket teremtsünk, amellyel hosszú távon magas minőségi színvonalon működő közösségi szolgáltatóként állhatunk Felhasználóinknak és partnereinknek rendelkezésére.

Cégtörténet

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAVÍZ ZRT.) Zala vármegye északi és középső részének, illetve Vas vármegye és Veszprém vármegye 162 településén végez víziközmű szolgáltatást. Alaptevékenységeink az ivóvíztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás. Emellett végzünk csatornatisztítást, feltárás nélküli hibahely meghatározást, valamint vállaljuk akkreditált laboratóriumunkban különféle vízminták mintavételét, fizikai, kémiai, bakteriológiai vizsgálatát.

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. jogelődje 1959. augusztus 1-jén alakult meg Zalaegerszeg ivóvízellátására a Városgazdálkodási Vállalat részlegeként. 1960. január 1-jén vált önálló vállalattá Zalaegerszegi Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat néven.

A vállalat kis létszámmal, kezdetleges körülmények között működött egy olyan városban, ahol lényegében még nem lehetett víziközmű szolgáltatásról beszélni, hiszen ehhez a város nem rendelkezett a szükséges infrastruktúrával. Emiatt az első éveket nem a szolgáltatás, hanem az építési tevékenység jellemezte. A fiatal vízmű vállalat szinte egyedüli kivitelezője volt a megyeszékhelyi és a környékbeli vízművek építésének és a csatornázási munkáknak.

A vidéki vízművek és szennyvízelvezető-, tisztító rendszerek megépültével ma 162 településen közel 150 ezer lakost lát el szolgáltatásaival. Ellátási területén száz százalékos a vezetékes ivóvízzel való ellátottság és örvendetesen gyarapszik azoknak a településeknek a száma is, amelyekben a szennyvízcsatorna hálózat is kiépül.

A szolgáltatás magas minőségi színvonalát és megbízhatóságát garantálja az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, valamint az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási nemzetközi szabványok szerinti működés. Az akkreditált laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelően végzi tevékenységét.

A ZALAVÍZ ZRT. mind az ivóvízminőség, mind a korszerű műszaki technológia tekintetében arra törekszik, hogy a területén élő embereknek és az itt működő vállalkozásoknak magas színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani.
Ennek érdekében munkatársainktól elvárjuk, hogy munkájukat legjobb tudásuk szerint, a jogszabályi követelmények és hatósági előírások betartásával, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kialakított belső irányítási rendszerek előírásai alapján végezzék.