Széchenyi 2020

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

A Zalavíz Zrt. piaci tevékenységként települési folyékony hulladék szolgáltatást is végez. A folyékony hulladék szolgáltatás biztosítása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény tartalmazzák.

Működési területünkön kiemelten fontos a környezet állapotának óvása, hiszen az ott élő emberek egészségét is károsíthatja a szennyezett talajvíz. Vállalatunk ezért az önkormányzatokkal közösen aktívan szerepet vállal a települési folyékony hulladék elszállításában és kezelésében, ezzel is csökkentve a környezetterhelés mértékét.

Hogyan veheti igénybe a szennyvíz szippantási szolgáltatást?

1. A szolgáltatás (szippantás) elvégzésére az igény bejelenthető a nap huszonnégy órájában a +36 80 202 178 zöld számon.

2. Az igénybejelentés pontos regisztrálása érdekében szükséges adatok:

  • a szolgáltatást igénybe vevő (megrendelő) neve, 
  • a szolgáltatás elvégzésének (szippantási hely) pontos címe. 

A minimum megrendelhető szállítási mennyiség lakosság esetén 5 m3, nem lakosság esetén 8 m3.

3. A bejelentést követő 3 munkanapon belül elvégezzük a szippantást, munkanapokon reggel 7 órától este 19 óráig.
Sürgős esetben a munkanapokra megadott időtartamon túl, valamint munkaszüneti napokon sürgősségi felár ellenében végezzük a szolgáltatást.

4. A szolgáltatás díja:

  • Munkanapokon reggel 7 órától este 19 óráig: 
  • Szállítási díj: táblázatban foglaltak szerint
  • Szennyvíz elhelyezés díja: táblázatban foglaltak szerint
  • Munkanapokon este 19 órától reggel 7 óráig, valamint munkaszüneti napokon a szállítási és a szennyvíz elhelyezési díjra 30% sürgőségi felár fizetendő.

Fenti összegek nettó árak, tehát a fizetendő díjakat ÁFA terheli, amit a mindenkor érvényes jogszabályok szerint köteles vállalkozó számlázni.

5. Fizetés a szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő ingatlantulajdonosok vagy ingatlant egyéb címen használók részéről a szolgáltatás teljesítését követően, a helyszínen készpénzzel történik.

6. A fogyasztók közszolgáltatással kapcsolatos észrevételeit a + 36 80 202 178 telefonszámon, illetve a +36 92 500 303 fax számon fogadja. A szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül elvégzi. Indokolt esetben erről az Önkormányzatot tájékoztatni köteles.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási díjai megtekinthetők ide kattintva.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendelet minta megtekinthető ide kattintva.